Zajímavosti k rekuperaci

V dnešní době, kdy je stále více kladen důraz na úsporu nákladů a stavební konstrukce jsou vzduchotěsnější, je třeba řešit problémy s nedostatečnou výměnou vzduchu.

 

V případě dnešních novostaveb a rekonstrukcí už větrání otevřením oken není dostatečné. Tímto způsobem navíc nekontrolujeme množství vyměněného vzduchu a zároveň dochází k nekontrolovatelným tepelným ztrátám, což má za následek zvýšené náklady za vytápění. Řízené větrání je v tomto směru jeden z nejdůležitějších parametrů, který vede k tvorbě příjemného prostředí a zároveň šetří energii.

 

Každý stavební materiál, který je použit pro výstavbu nebo rekonstrukci domu a bytu je chemie, kterou ještě po dokončení stavby mnoho let inhalujeme. Jedná se formaldehydy, ftaláty, těkavé organické látky (TOC), oxidy dusíku, a v neposlední řadě oxid uhličitý - CO2 .

 

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2) nesmí stoupnout nad hodnotu 1500 ppm (počet částic plynu v milionu vzduchových částic). Při zvýšení koncentrace nad tuto hodnotu dochází k bolestem hlavy, únavě a ztráty výkonnosti celého organismu. Tato hodnota je v rodinných domech, které nejsou větrány, překročena mnohdy až 4x.

 

Všechno tyto problémy řeší instalace systému větrání s rekuperací.

 

Reference

Reference vzduchotechniky
 
Reference vzduchotechniky
 
Reference vzduchotechniky
 
 
Zobrazit všechny reference
 
Kontaktujte nás
 

VojTECH System s.r.o.
+420 777 161 108
vetrani@vojtechsystem.cz

Teslova 2
Ostrava, 702 00
IČ: 07377177
DIČ: CZ07377177