Revize plynových zařízení

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Výchozí revize

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli.Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu životnosti zařízení.

Pro bezproblémové provedení výchozí revize je vhodné doložit:

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení,
 • montážní deník,
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení,
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče.

 

 

Provozní revize

Provozní revize se provádějí v intervalech ne delších než 3 roky podle ČSN 38 6405.V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádíkontrola plynového zařízení. Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

 

Pro provedení provozní revize je vhodné doložit:

 • zprávu o výchozí revizi,
 • zprávu o poslední provozní revizi,
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení,
 • záznam o revizi kouřové cesty spotřebiče.

 

Lhůty pravidelných kontrol a revizí:

Druh kontrol a revizí plynových zařízení: Termín:
výchozí revize a tlaková zkouška PZ před uvedením do provozu
provozní revize PZ 1x za 3 roky
kontrola PZ 1x za rok
přezkoušení obsluhy PZ 1x za 3 roky

Poznámka: v roce provedení provozní revize plynového zařízení se kontrola plynového zařízení neprovádí.

 

Vaše SVJ, BD po vás požaduje revizní zprávu? V případě, že vám plynárenský podnik odpojil plynoměr, budete při znovuobnovení dodávky potřebovat zkoušku. Pokud potřebujete provést revizi plynu pro tyto účely, volejte na+420 777161108nebo nás kontaktujte přes formulář.

 

 

Nabídka revizí

 

 • Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

 • Kontroly plynových zařízení (1x za rok)

 • Provozní revize plynových zařízení (1x za 3 roky)

 • Výchozí revize plynových zařízení (vždy před uvedením zařízení do provozu)

 • Revize vč. tlakové zkoušky po přerušení dodávky plynu (odebraný plynoměr)

 • Periodické školení obsluhy plynových zařízení

 • Zpracování pravidelného harmonogramu kontrol a revizí

 • Lhůty hlídáme za Vás (v případě blížícího se termínu revize nebo kontroly včas upozorníme)

 

V případě zájmu je možné zajistit

 • Dodávka, montáž, zapojení a opravy plynových zařízení

 

Revize a zkoušky plynových zařízení provádíme v tomto rozsahu:

 

C: zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

 • zdroj plynu: bez omezení,
 • médium: propan, butan a jejich směsi

F: zařízení pro rozvod plynů:

domovní a průmyslové plynovody

 • materiál: ocel, měď, PE,
 • médium: zemní plyn

NTL, STL a VTL plynovody

 • materiál: ocel, měď, PE
 • médium: propan, butan a jejich směsi

G: zařízení pro spotřebu plynu spalováním

 • spotřebiče bez omezení druhu a výkonu
 • médium: plynná paliva

 

Předpokladem pro přesné zhodnocení stavu PZ je vybavenost kvalitními, pro tuto činnost odpovídajícími přístroji s aktuálním datem prověření (kalibrací)

Používáme:

 • detektory úniku plynu

 • kontrolní tlakoměry (pro ntl a stl rozvody)

 • ultrazvukový tloušťkoměr (při pochybnostech o stavu materiálu např. plynových rozvodů)

 • pro dokumentování nedostatků na PZ, dokládáme foto

 

Reference

Reference vzduchotechniky
 
Reference vzduchotechniky
 
Reference vzduchotechniky
 
 
Zobrazit všechny reference
 
Kontaktujte nás
 

VojTECH System s.r.o.
+420 777 161 108
vetrani@vojtechsystem.cz

U Koupaliště 1029
Dolní Lutyně, 735 53
IČ: 07377177
DIČ: CZ07377177